TS. Nguyễn Thị Trang Nhung

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Y tế công công
  • Experience
  • Email

 

TS. Nguyễn Thị Trang Nhung

Giảng Viên

Kỹ sư Toán tin Quản lý  - Đại học Bách khoa Hà nội, 2001

Thạc sỹ YTCC- Đại học Tự do, Vương Quốc Bỉ, 2007

Tiến sĩ Dịch tễ học - Đại học Basel, Thụy Sĩ, 2017

 

 

ntn2@huph.edu.vn

Tel: 024.6266 2389