Bộ môn Dịch tễ thuộc Khoa Các khoa học cơ bản của trường Đại học Y tế Công cộng (YTCC), có nhiệm vụ nâng cao năng lực của các cán bộ YTCC trong việc xác định vấn đề, mô tả sự phân bố và phân tích các yếu tố quyết định sức khỏe, và thực hiện các nghiên cứu dịch tễ học, nghiên cứu triển khai nâng cao sức khỏe có hiệu quả thông qua các hoạt động liên kết, hợp tác với những cơ quan và đối tác trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Để cung cấp những chương trình và giảng dạy của môn học cơ bản của YTCC, bộ môn đã cùng với các chuyên gia trong và ngoài nước tập trung vào việc phát triển và cập nhật những chương trình giảng dạy mang chất lượng khu vực và quốc tế về lĩnh vực Dịch tễ và Phương pháp nghiên cứu YTCC, cũng như những hợp tác phát triển và hỗ trợ về các nghiên cứu dịch tễ học quốc gia và quốc tế.

Bộ môn Dịch tễ

Đại học Y tế công cộng 

Số 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tòa nhà A, tầng 4, phòng  A417

Email: ltka@huph.edu.vn