Bộ môn Thống kê y tế thuộc Khoa Các khoa học cơ bản, giảng dạy môn Thống kê cơ bản, Phân tích số liệu, Dịch tễ thống kê nâng cao cho sinh viên và học viên của trường. Các môn học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành; nhằm ứng dụng giúp sinh viên hiểu được các phương pháp thống kê trong phân tích các vấn đề y tế công cộng và các nghiên cứu y tế.

Bộ môn Thống kê y tế

Đại học Y tế công cộng 
Số 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Tòa nhà A, tầng 4, phòng  A419
Fax: 024 6266 2385
Email: tkyt@huph.edu.vn