Bộ môn Tin học Y tế thuộc khoa Các Khoa học Cơ Bản của trường Đại học Y tế Công cộng (YTCC), có nhiệm vụ nâng cao năng lực của các cán bộ YTCC trong việc áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong chăm sóc sức khoẻ. Học viên cũng được tăng cường các kỹ năng quản trị hệ thống thông tin sức khoẻ, quản trị chất lượng số liệu, bảo mật, phân tích và sử dụng số liệu và thông tin trong các hoạt động, hệ thống chăm sóc sức khoẻ ở Việt Nam  thông qua các hoạt động liên kết, hợp tác với những cơ quan và đối tác trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Để cung cấp những chương trình và giảng dạy, bộ môn đã cùng với các chuyên gia trong và ngoài nước tập trung vào việc phát triển khung chương trình, xây dựng bài giảng, giáo trình và cập nhật những chương trình giảng dạy mang chất lượng khu vực và quốc tế về lĩnh vực Tin học Y tế.

Bộ môn Tin học Y tế

Số 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tòa nhà A, tầng 4, phòng  A413

Email: thytcc@huph.edu.vn