ThS. Lê Tự Hoàng

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Thạc sĩ Y tế công công
  • Experience
  • Email
ThS. Lê Tự Hoàng
Giảng viên
 
Cử nhân YTCC, Trường Đại học Y tế công cộng, 2011
Thạc sỹ YTCC, Viện Y học Nhiệt đới Antwerp, Vương quốc Bỉ, 2016
 

lth2@huph.edu.vn