ThS. Lê Bích Ngọc

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Thạc sĩ Y tế công công
  • Experience
  • Email

ThS. Lê Bích Ngọc

Giảng viên

Cử nhân YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội, 2004

Thạc sỹ YTCC, Trường Đại học Bắc Carolina, Mỹ, 2009

lbn@huph.edu.vn

Tel: 024.6266 2389