Các nghiên cứu của bộ môn Dịch tễ học

  1. Đánh giá chính sách quốc gia về đào tạo nhân lực y tế ,  2012
  2. So sánh các phương pháp điều tra hành vi nguy cơ HIV, 2010
  3. Điều tra tình hình dịch tễ học HPV tại Hà nội, TP HCM, Huế, Cần Thơ, Thái Nguyên. Năm 2010-2012
  4. Sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng phương pháp VIA, năm 2013
  5. Xây dựng báo cáo thanh niên quốc gia, năm 2015.
  6. Điều tra hành vi nguy cơ bênh không lây nhiễm sử dụng bộ công cụ STEP, WHO, năm 2015-2016
  7. Đánh giá chính sách đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, năm 2015-2016.
  8. Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý chất lượng các nghiên cứu khoa học Y Dược, 2016.